Припрема за час

ПРИПРЕМА ЗА РАД НА ЧАСУ

Наставни предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК    Разред: I/4   Датум: 15.10.2008.

Наставна јединица: Глас и штампано слово Ј ј 

Бр. часа: 33

Тип часа: обрада

Циљ и задаци часа:  Учење слова, савлађивање писања – правилно облико-вање слова (висина и ширина), једнак размак између слова у речи и речи у реченицама; графичка анализа слова и поређење са другим; увођење ученика у технику читања и проширивања видног поља; поштовање основних захтева у писању и развијању навике уредности, тачности и упорности.

Наставне методе: дијалошка, демонстративна, графичка, писана

Облици рада:  фронтални, индивидуални, у пару

Наставна средства: Буквар стр. 39, Знам да пишем стр.___, свеска, прибор за писање и бојење

ПЛАН ЧАСА – ТОК НАСТАВНОГ РАДА

Уводни део:

 • Читамо песмицу за слово Ј.

                         Јабука

Ј је једна јабука, са јабуке јабука. Ј је једно јаје, јаје кока даје.
Једи, једи јабуку и спавај на јастуку. Једи, једи јаје, јаје снагу даје.
Ал` је јаје јако, један јео једанаест, па је кокодако.
 • О ком воћу и храни је реч у овој песми? Да ли воле да их једу и у ком облику?
 •  Издвајамо речи у којима је глас Ј. Одређујемо његове позиције у речима.једна,  јабука,  јаје,  даје,  једи,  спавајјако,  једанаест,  је… 

Главни део:

 • Показивање великог слова Ј, уочавање да се мало слово пише слично, само што има тачку изнад знака.
 • Упознавање са графичком структуром слова. Писање слова.
 •  Посматрамо слику у Буквару  стр. 39. Шта све на њој видимо?
 • Набрајамо: јеж,  јелен,  јагоде.
 • Тражимо од ученика да испричају кратку причу тако што ће животиње имати људске особине – говор.
 • Ученици читају речи са маргина, и одређују место слова Ј у речи. Решавање постављених захтева: читање речи и реченица, дописивање слова која недостају, писање великог и малог слова Ј ј, давање одговора на постављена питања.
 • Састављање речи на словарици од научених слова и њихово шчитавање:јесен, јаје, тајна, јаре, мајстор, Маја, сеје, сајам, јасно…
 • Преписивање ових речи у свеску и 3 реченице из Буквара стр. 39, по избору ученика.

Завршни део:

 • Цртање предмета на слово Ј.
 • Самосталан рад ученика на изради стране ___ у свесци за лепо писање Знам да пишем.

 

 

Advertisements

Програм активности ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ

ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ

ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ“

 

под мотом:

 

„Деце има разне

Ал свако дете је личност

Разлике нису казне

У разликама је наша сличност.“

                            Љ. Ршумовић

 

 

Садржај програма

Динамика

Реализатори

1.

 – Упознавање ученика са Конвенцијом о правима детета – Буквар дечјих права

 – Израда ликовних и литерарних радова на тему: У разликама је наша сличност

03. 10.

 – учитељи и ученици од I до IV разреда

2.

 – Спортске активности (турнир у малом фудбалу III и IV разред)

 – Дечји шкраб – ученици I и IV разреда

04. 10.

 – одељењске старешине,

ученици

3.

 – Радни простор – уређење школског дворишта и простора око боравка

 – Сакупљање прибора (свезака, бојица, оловака, играчака, гардеробе) за угрожену децу: Деца деци

05. 10.

 – одељењске старешине,

ученици

4.

 – Дан за музику и игру – имитација, скечеви, рецитовање, плес

 – Уређење учионица и одељењских паноа на тему: У разликама је наша сличност

06. 10.

 – ученици, одељењске старешине

5.

 – Пријем првака у Дечји савез (уручење Добродошлица)

 – Журка поводом завршетка Дечје недеље

07. 10.

 – учитељи I разреда

 – учитељи и ученици од I до IV разреда

6.

 – Хуманитарна трка

08. 10.

наставници физичког васпитања

учитељи

 

  

Буквар дечјих права – Љубивоје Ршумовић

Ko je Mrgud?
Ko je Doktor za probleme?
 

Историјат настанка Конвенције о правима детета

Конвенција о правима детета – како је све текло

 

Процес доношења Конвенције о правима детета био је доста тежак и дуготрајан процес.

Многе ствари су претходиле као и неки други документи и уговори који су, посредно или непосредно, говорили о правима која млади имају.

Навешћемо неке од основних историјских обележја и дешавања која су довела до усвајања овог међународног уговора.

 

1918. година

Ове године завршио се Први светски рат. Многи животи изгубљени су у овом рату, многе породице су разорене а деца су остала без својих ближњих.

 

1923. година

Након ужаса рата нова нада за бољу будућност се појавила. Eglantina Džeb оснива прву организацију у свету која се зове Save the Children  (Спасимо децу) а која се бави питањима права детета.

 

1924. година

На основу предлога Eglantine Džeb настаје прва декларација о правима детета коју усваја генерална скупштина Друштва народа. У оквиру овог документа садржани су принципи на којима се касније градио систем и јачала идеја о правима детета.

 

         1944. година

Током Другог светског рата деца поново постају жртве хаоса. Неки од њих чак и учествују у самим борбама.

 

1945. година

Настају Уједињене нације са циљем промоције међународног мира и заштите свих људи. Ова организација је најзаслужнија за развој идеје, доношење докумената и унапређење права детета.

 

1959. година

У оквиру Уједињених нација усвојена је Декларација о правима детета која садржи 10 основних принципа у којима се деца издвајају као посебно осетљива група.

 

1989. година

После десет година рада, у оквиру организације Уједињених нација, усвојена је Конвенција о правима детета, као први међународни инструмент који се посебно бави децом и који има обавезујући карактер за државе које га ратификују.

1990. година

Ове године Конвенција ступа на снагу пошто ју је потписало 20 земаља. 

 

1992. година

СР Југославија преузима обавезе из свих ратификованих међународних уговора, а тиме из Конвенције о правима детета. 

 

1998. година

Конвенцију о правима детета ратификује 191 земља, чиме овај међународни уговор постаје најприхваћенији документ. Ниједна друга Конвенција није била у толикој мери прихваћена. 

Конвенција о правима детета

  

 

Дечја права – откуд то

 

ü Конвенција о правима детета је документ који је у данашње време широко прихваћен и који је у великој мери променио наше погледе на схватање права и слобода детета.

ü Конвенција представља документ који признаје специфичне потребе које дете има, као и права која му по овом основу припадају.

ü Права детета нису нешто што држава или породица даје детету. Самим рођењњем ова права деци припадају и нико не може да им их одузме.

ü Оснвни циљ Конвенције је да мења ставове који постоје према деци и да се из заштитничког (а у неким друштвима и негативног) односа пређе на идеју једнакости детета са свим другим људским бићима.

Обележен Светски дан детета

 

       

                      На овом линку можете погледати детаљну припрему за час Грађанског васпитања: Шта су дечја права а шта одговорности, Љиљане Милосављевић са Учитељског факултета у Сомбору. 

           www.mojdokument.net/download/nasmat/osnovna/gradjansko/saca/MetodickaPripremaGradjansko.pdf